Afegeix-me a Favorits!

<b></b>
Mirador de Sant Joan de la Muntanya (Montblanc)

1 de gener del 2020

El "soci provador", un nou tipus de soci del CET a partir del 2020

Un dels objectius primordials de qualsevol entitat excursionista és la divulgació i la promoció dels esports de muntanya i, en conseqüència, dels valors que la pràctica d'aquests esports comporta, com són l'esforç, el treball en equip, la cooperació, la promoció, l'estimació per la natura i l'entorn, la implicació voluntària, el coneixement del país...
Ara, aquest objectiu de promoció es veu amenaçat per la manera com s'aplica la normativa que regula les entitats. A dreta llei, el CET només podria organitzar activitats per als seus associats. Quan s'admeten persones no associades que volen conèixer les activitats que s'hi fan, des del punt de vista legal, s'estan venent activitats. I el CET no està autoritzat a fer-ho.
Com es pot fer divulgació i promoció si el CET només es pot dirigir als seus socis que, precisament, ja estan integrats en el món de la muntanya? És per aquest motiu que s'ha creat la figura del «soci provador», per donar servei a les persones que encara no coneixen l'entitat ni els esports de muntanya. D'aquesta manera podran associar-se temporalment al Centre i participar a l'activitat que els interessi.
Aquesta nova modalitat de "soci provador" dona l'oportunitat al no associat a participar en tres activitats seguides a un preu especial. Si es vol continuar participant en les activitats que organitza el CET, a la quarta s'haurà de convertir en soci de ple dret, amb el mateixos preus i privilegis que la resta d'associats.